Get Adobe Flash player
White Light, White Heat, White Cube, White Noise, White Album, White Christmas
2002

13"x13"x13"
24 white Christmas music boxes, 3 Beatle's White Album album covers, 3 Velvet Underground White Light White Heat album covers, wood. In an attempt to create white noise 24 music boxes are played simultaneously with rather pleasing results.